Συγκριτικός οδηγός θερμοκρασιών φούρνου

 
Κελσίου (oC) Φαρεναϊτ (oF) Φούρνος αερίου* Φούρνος αερίου*
110 225 1/4 1
120 250 1/2
140 275 1 2
150 300 2
160 325 3 3
180 350 4
190 375 5 4
200 400 6
220 425 7 5
230 450 8
250 475 9
 
*Οι ενδείξεις, καθώς και η πραγματική θερμοκρασία, μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της συσκευής.